İşgal ve yazı / Kitap ve tekerlek

Aralık 2011’de Verso, Occupy: Scenes from America (İşgal: Amerika’dan Manzaralar) adlı, Amerika’daki işgal hareketini biraz da sıra dışı bir biçimde anlatan bir kitap yayımladı. Kitabın tüm telif ücreti ise işgal hareketine gidecek.

Bu ay OR Books ise Occupying Wall Street, Writers for the 99 % (Wall Street’i İşgal Etmek, %99’un Yanındaki Yazarlar) adlı kitabı yayımladı. Ondan gelecek telif ücreti de yine işgal hareketinin olacak.

Başından  beri sosyal medyayla iç içe olduğu anlatılan, diğer Twitter ve Facebook devrimleri olduğu söylenen süreçlerden etkilendiği iddia edilen bir hareketin sonunda kitap gibi daha geleneksel bir derdini anlatma, derman bulma mecrasına dönmesi ilginç bir gelişme oldu. Verso’nun blog’unda editörlerin kısa bir söyleşisi yer alıyor. Orada işgal hareketine katılıp da akşamları evlerineDevamı »