Zezine: İnternetten ısrarla isteyin

Sosyal medya ve birkaç satırlık yazılarla geçen bu günlerde, haberlere ve insanlara bu kadar hızlı ve bu kadar renkli ulaşabilmek güzel. Güzel ama insan bazen ulaşmak değil de durup şaşırmak, bir daha bir daha okumak, hatta belki de ilham almak istiyor. Dergiler arada kalmışlığın en güzel ifadeleri. Ne bir kitap kadar talepkâr ne de bir başlık kadar uçucu. Hem saklanabilir hem atılıp satılabilir. Hatta belki insana yazı yazdırabilir mecralar.

İşte bu dergiler de gittikçe sosyal medyayla aynı alana, internete taşınıyorlar. Son olarak Bant dergisinin artık sadece internette yayımlanacağını okuduk. Daha önce matbaadan çıkanları artık elimizde tutup kaykılarak okuyamacağız. Burcu Ayaz bunun derginin kapanması kadar üzücü olduğunu belirtmiş. Evet, belki başta basılı olarak tasarlanıp sonra internete taşınanlar için böyle bir burukluk olabilir. Fakat bir yandan da başka bir olanak var: Baştan beri internette yayımlanmak üzere tasarlanmış dergiler. Hem “dergilerin” arada kalmışlığına hem de internetin “yayılmacılığına” sahip olacaklar. Basılı olup matbaa kokusu taşımayacaklar belki ama umarız daha interaktif olacaklar. Çok daha fazla “medya”yı içlerinde barındıracaklar. Ve en güzeli, yerli malı da olabilecekler.

Yazıları her zaman en sık okunanların arasında bulunan konuk yazarımız Zezine‘in de elinin değdiği en yeni e-dergi Zezine, kendini “elektronik mecmua” olarak tarif ediyor, üstelik internetin “küreselliğine” ve iki dilli çıkacak olmasına rağmen Ankara menşeli olduğunu da vurguluyor. Onlardan alıntılamak gerekirse:

Zezine akademik olanla olmayan, popüler olanla olmayan, magazinsel olanla olmayan ikiliklerinin ötesinde bir olabilirliğin peşine düşer. Uzlaşmaz olduğu farz edilen bu gibi ayrışmaları daha yenilikçi, yaratıcı, eleştirel, nüktedan ve hatta kimi zaman şımarık bir tutumla ele almayı önerir. Zezine için dergicilik salt yazmak ve okumak değildir. Bakarak, görerek ve işiterek üretilen farklı anlatı biçimlerini bünyesinde buluşturmayı dört gözle bekler.

Biz de Zezine’i dört gözle bekliyorduk. Hem hızlı hem dolu dolu hem renkli ve evet, biraz da Ankaralı olmasını istiyoruz!

Website | + posts

Zezine: İnternetten ısrarla isteyin” üzerine 2 yorum

  1. […] Daha önce, internetin en genç e-dergilerinden Ankaralı Zezine‘in ilk sayısını müjdelemiştik. (Burada Fatih Al’la yapılmış bol bol Ankara konuşulan bir söyleşi bulabilirsiniz.) […]

Bir Cevap Yazın